PRIAPO “Πρίαπος”

Boh starých Grékov, symbol sexuálneho inštinktu, mužskej reprodukčnej sily, plodnosti a úrodnosti prírody. hlavným centrom kultu Priapa bol Lampasco Hellespont kde sa šíril a kvitol najmä v helénskom a románskom období. Syn Dionýza a Afrodity, každý rok bol obetovaný jeden somár podla rituálu zavedeným Priapom. Jeho kult bol silno spojený s poľnohospodárstvom a ochranou stád, rýb, včiel a zeleninových záhrad. V Talisnku bol uctievaný najmä ako ochranca sadov a záhrad, kde býva zobrazený výrazným falickým spôsobom.

MISIA

Zámerom Nadácie Priapo je poskytnúť prístup k úveru pre najslabšie sociálne skupiny a pre najviac znevýhodnené oblasti, s cieľom vytvoriť niektoré projekty, prostredníctvom ktorých by sa ľudia aktívne a zodpovedne zúčastňovali na sociálom, ekonomickom a politickom verejnom raste a aj preto, aby bol zabezpečený dostatočný rast pre deti. Nadácia je založená na etickom financovaní, ktoré je schopné zabezpečiť nestranný ekonomický rozvoj, ktorý by rešpektoval ľudské a environmentálne práva a zároveň by udržal poctivý obsah obnovy ekosystému.

NAŠE HODNOTY

Vo vzťahu k príjemcom úveru sa nadácia zaväzuje byť transparentou a objektívnou pri analýze úverovej kontroly, vyhodnotiť úverovú uskutočniteľnosť, ktorá musí byť financovaná nielen podľa majetkových a ekonomických kritérii, ale podľa ich schopnosti vytvárať skutočné výhody pre oblasť, kde sú dosiahnuté a na prvom mieste musia byť zohľadnené práva detí. Nakoniec sa rozhodla zaviazať aj k podpore rastu obchodu a procesu sociálnej zodpovednosti financovaných organizácií tým, že dohliada na všetky ich vzťahy podľa kritéria zrozumiteľnosti, pohotovosti a efektivity služieb.

TRANSPARENTNOSŤ
UDRŽATEĽNOSŤ
ETICKÉ FINANCOVANIE
img

MÁTE OTÁZKY?

Prosím, kontaktujte nás

Kontaktovať

PRIHLÁSIŤ SA K ODBERU NOVINIEK

Majte aktuálne informácie o všetkých aktivitách a novinkách týkajúcich sa našej nadácie. Budeme Vás informovať o projektoch, novinkách a udalostiach, ktoré by Vás mohli zaujímať.


Podporte našu nadáciu

Prispejte

Personal Info

Donation Total: €1