Genuit


Genuit

VEĽKÝ ZAJTRAJŠOK ĎEŤOM


Genuit je hlavným projektom Nadácie Priapo. Je to rozmanitý etický objekt, ktorého princípy su založené na práci nadácie samotnej. Genuit odmieta akúkoľvek formu diskriminácie založenú na pohlaví, sexuálnej orientácii, etnickej príslušnosti, národnosti, politickej príslušnosti, veku a postihnutiu.
Genuit je príležitosťou pre otcov , ktorí musia vychovávať deti, realizovaný projekt bude rásť spolu s nimi.

“Genuit nepresviedča, Genuit je spôsob premýšľania o budúcnosti očami budúcnosti: očami detí , ktoré raz budú budúcnosť.”

MISSION

Genuit považuje za svoju prioritu realizáciu projektov praxi. Z tohto dôvodu tiež rozvíja svoje činnosti spoločne s inými subjektmi alebo spoločnosťami, so základným cieľom umožniť prístup k úveru subjektom sociálnej ekonómie, či už sú ziskový alebo neziskový, hodnotiť podniky, ľudí a projekty hlavne na základe ich schopnosti produkovať v prvom.

REALIZÁCIA PROJEKTOC NA PODPORU LOKÁLNYCH KOMUNÍT

V krajinách tretieho sveta 3 zo 4 osôb umierajú ešte pred dovŕšením 50 rokov. Kvôli absencii základných potrieb ako pitnej vody doma alebo lekárskej služby, u tretiny ľudí žijúcich v najchudobnejších oblastiach sveta je predpokladaná dĺžka života 40 rokov. V týchto krajinách dnes činí detská úmrtnosť, ktorá už v industrializovaných oblastiach vlastne zmizla, stále 4 z 10 úmrtí. Materská úmrtnosť (v obdobiach tehotenstva alebo pri pôrode) má na svedomí milión žien ročne, 99% z nich v krajinách tretieho sveta. Odhaduje sa, že zhruba 800 miliónov ľudí na svete nemá zodpovedajúci domov a v mnohých veľkých mestách žije vätšina z nich v zlých štvrtiach alebo priamo na ulici.

CO DĚLÁME

• Podporujme rast a meritokraciu, prostredníctvom mechanizmu, ktorý oceňuje podniky, ktoré investujú do ľudského kapitálu.
• Vďaka manažmentu, ktorý dbá o sociálne a ekologické aspekty sa zaväzujeme predchádzať prípadným škodám a environmentálnej nerovnováhe, které by mohli byť zapríčinené našim inštitútom a/alebo príjemcom našich prostriedkov.
• Prostredníctvom etického a zodpovedného využitia peňazí podporujeme mier, hľadanie spravodlivosti – najmä na ekonomickom poli – otvorenosť k dialógu a debate.
• Podporujeme uspokojenie primárnych potrieb a implementáciu projektov, ktoré zvyšujú kvalitu a prístup k spoločným prostriedkom a ktoré nie sú v konflikte so spoločným záujmom.

1.000.000

Žien zomre každý rok pri pôrode

800.000.000

Ľudí bez domova

795.000.000

Hladujúcich ľudí

100.000.000

Podvyživených detí

Genuit

Personal Info

Donation Total: €1