Thompson & Grace Medical city


Thompson & Grace Medical city

t&c_logo

Víziou Thompson & Grace Medical City (TGMC) je vybudovať špičkové lekárske mesto, ktoré by bolo centrom hospodárskej aktivity so zapojením miestnej komunity, miestom pre učenie a zvyšujúcím sa prístupom ku zdravotnej strarostlivosti vysokej kvality. Posilnením komunity, ktorá sa bude venovať zmene pohľadu na zdravotnú starostlivosť naprieč subsaharskou Afrikou , zvýši TGMC štandard zdravia obyvateľov a zaistí ekonomický a sociálný výnos pre svojich investorov a miestne obyvateľstvo.

“Počet pacientov so špeciálnou starostlivosťou sa odhaduje na 61 miliónov s celkovými výdavkami približne na 18,26 mld. USD.”

MISIA

Misiou Thompson&Grace Medical City je podporiť podmienky zdravotnej starostlivosti v Nigérii poskytnutím prístupu k dôvěryhodnej síeti špičkových zdravotných odborníkov. Navyše vytvorením spoľahlivého zdravotného systému sa usiluje Thompson&Grace Medical city o zlepšenie životov Nigéričanov a zdravotných podmienok v regióne.

OTVORIŤ NOVÚ NEMOCNICU PRE MATKY A DETI A ODBOR ŠPECIALIZOVANEJ STAROSTLIVOSTI PRE DOSPELÝCH

SUSTAINE GLOBAL INC – VERAGON – INTCOM TRADE

AFAHA-OBONG (NIGÉRIA)

Z hľadiska počtu obyvateľov a hrubého domáceho produktu predstavuje Nigéria najväčší trh v Afrike. Každopádne nigérsky zdravotný systém nezodpovedá v súčastnej dobe potrebám obyvateľov. Zúfalé zdravotné disproporcie pretrvávajú a mnohí Nigéričania nemají prístup k zodpovedajúcej zdravotnej starostlivosti vysokej kvality v krajine. Výsledkom je, že tisíce Nigéričanov opúšta každoročne krajinu, aby hľadali zdravotnú starostlivosť v cudzine ako zdravotní turisti, kde minú cez 1 mld. USD. Utekajúci zdravotní turisti predstavujú iba malé percento populácie, ale znamenajú väčšiu potrebu v krajine.

CO DĚLÁME

• Implementácia bude vyžadovať dvojkoľajový prístup zahŕňajúci zdravotnú starostlivosť a komponenty vybavenia lekárskeho mesta, každý s mnohonásobnou fázou.
• Tím Thompson & Grace urobil významný pokrok smerom ku svojej vízii a má voľnú cestu k úspešnému spusteniu lekárskeho mesta v Nigérii.
• Marketingová stratégia posílní misiu zaisťovania špičkovej zdravotnej starostlivosti a presadí informovanosť spotrebiteľa.
• Jedinečné príležitosti predstavené rôznymi oblastiami lekárskeho mesta poskytujú motiváciu pre rôzne skupiny investorov.

87.455

Kontrol ročne

11.609

Pacientov ročne

400

Lôzok

469.435

m2

Thompson & Grace – Medical City

Personal Info

Donation Total: €1